Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń są dostępne pod adresem www.rcl.gov.pl

 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000097/U/D20210097Lj.pdf

 

 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910410179

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20022191845

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000734

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030650612

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030930865

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000950

Podkategorie