Prawne podstawy działania

Prawo państwowe

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych"" (Dz.U. - 62 / 2000 r., poz. 718), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń są dostępne pod adresem www.rcl.gov.pl

 

Tytuł Autor Odsłony
Ustawa o Izbach Aptekarskich Udostępniony przez: Redaktor BIP Odsłon: 198
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów Udostępniony przez: Redaktor BIP Odsłon: 139
Rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego Udostępniony przez: Redaktor BIP Odsłon: 141
Rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów Udostępniony przez: Redaktor BIP Odsłon: 155
Rozporządzenie w w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich Udostępniony przez: Redaktor BIP Odsłon: 141