Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń są dostępne pod adresem www.rcl.gov.pl

 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000097/U/D20210097Lj.pdf

 

 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910410179

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20022191845

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000734

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030650612

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030930865

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000950

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 09 grudzień 2018 23:48 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:33 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:42 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 16:06 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 18:00 Marcin Cholewiński