Dochodami izby aptekarskiej są:

1) składki członkowskie;
2) zapisy, darowizny, dotacje;
3) wpływy z działalności gospodarczej;
4) inne wpływy.
2. Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.Izby aptekarskie mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje na pokrycie kosztów czynności:

 1. Izby aptekarskie mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje na pokrycie kosztów czynności:
  1) stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wydawania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
  2) prowadzenia rejestru farmaceutów oraz Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej;
  3)  prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową, wykonywania czynności rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
  4)  wykonywania czynności sądu aptekarskiego.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są także na pokrycie kosztów czynności samorządu zawodowego w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności kryteria naliczania wysokości dotacji oraz tryb przekazywania dotacji.

________________
Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Znak towarowy do oznaczania aptek (doc) doc 25.50 KB Marcin Cholewiński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 21:57 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:03 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:08 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 grudzień 2018 22:11 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:14 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:15 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:53 Marcin Cholewiński