Dochodami izby aptekarskiej są:

1) składki członkowskie;
2) zapisy, darowizny, dotacje;
3) wpływy z działalności gospodarczej;
4) inne wpływy.
2. Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.Izby aptekarskie mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje na pokrycie kosztów czynności:

1) stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wydawania dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";
2) prowadzenia rejestru farmaceutów;
3) prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową, wykonywania czynności rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
4) wykonywania czynności sądu aptekarskiego.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są także na pokrycie kosztów czynności samorządu zawodowego w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności kryteria naliczania wysokości dotacji oraz tryb przekazywania dotacji.
________________
Podstawa prawna:
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).

NRA posiada zarejestrowany w UP znak towarowy do oznakowania aptek (plik w załączeniu)

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Znak towarowy do oznaczania aptek (doc) doc 25.50 KB Marcin Cholewiński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 21:57 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:03 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:08 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 grudzień 2018 22:11 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:14 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:15 Marcin Cholewiński