Prawne podstawy działania

Prawo państwowe

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń są dostępne pod adresem www.rcl.gov.pl

Ustawa o izbach aptekarskich

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów

Rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego

Rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

Rozporządzenie w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.