Naczelny Sąd Aptekarski

 

Skład
Naczelnego Sądu Aptekarskiego 
VII kadencji

 

IMIĘ I NAZWISKO

OIA

MGR FARM. ANNA WŁODARCZYK - PRZEWODNICZĄCA          

KRAKÓW

MGR FARM. ANNA MATAN - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ         

WARSZAWA

MGR FARM. ALINA BARAŃSKA          

KATOWICE

DR N. FARM. PIOTR BELNIAK  

LUBLIN

MGR FARM. RYSZARD KAMIŃSKI      

BYDGOSZCZ

MGR FARM. PIOTR KAPICA     

OLSZTYN

MGR FARM. MAGDALENA KUDRZYCKA      

KRAKÓW

DR N. FARM. BOŻENA KWAŚNIAK     

KATOWICE

MGR FARM. MAGDALENA MAJEWSKA       

WARSZAWA

MGR FARM. PIOTR MOLIN        

BIELSKO-BIAŁA

MGR FARM. EWA OCHOTA      

KATOWICE

MGR FARM. ANNA PŁAWSKA 

WARSZAWA

MGR FARM. EDWARD STENCEL       

SZCZECIN

MGR FARM. WOJCIECH STĘPIEŃ 

KRAKÓW

MGR FARM. ADAM WĄSIEWICZ 

  BYDGOSZCZ

 

_______________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496).

Art. 43

Naczelny Sąd Aptekarski:

1) uchwala regulamin sądów aptekarskich;

2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy ;

3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych sądów aptekarskich;

4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.

 

Art. 46.

  1. Sąd aptekarski może orzekać kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech miesięcy do trzech lat;

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:10 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:15 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:17 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:18 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:22 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:22 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:24 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:25 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:29 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 11:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:08 Marcin Cholewiński