Naczelny Sąd Aptekarski

 

Skład
Naczelnego Sądu Aptekarskiego 
IX kadencji

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

OIA

1.     

mgr farm. Małgorzata Pietrzak - Przewodnicząca          

Bydgoszcz

2.     

dr n. farm. Piotr Belniak  - Zastępca Przewodniczącej         

Lublin

3.     

mgr farm. Barbara Arndt         

Szczecin

4.     

mgr farm. Magdalena Baścik

Bielsko-Biała

5.     

mgr farm. Adam Borowy

Warszawa

6.     

mgr farm. Andrzej Dowgird

Łódź

7.     

mgr farm. Katarzyna Dryja

Warszawa

8.     

mgr farm. Aldona Gołacka     

Warszawa

9.     

mgr farm. Jadwiga Janocha

Białystok

10.   

mgr farm. Remigiusz Komarczewski

Wrocław

11.   

mgr farm. Katarzyna Kulińska    

Bydgoszcz

12.   

 mgr farm. Agnieszka Kwiecińska       

Gdańsk

13.   

 mgr farm. Katarzyna Maria Lewanowicz

Częstochowa

14.   

 mgr farm. Arkadiusz Mandryk

Rzeszów

15.   

mgr farm. Marcin Paweł Owcarz

Bydgoszcz

16.   

 mgr farm. Jarosław Tuzikiewicz

Kalisz

17.   

 mgr farm. Ewelina Walus

Kielce

18.   

 mgr farm. Ewa Hanna Zielińska

Gdańsk

 

 

_______________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Art. 43

Naczelny Sąd Aptekarski:

1) uchwala regulamin sądów aptekarskich;

2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy ;

3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych sądów aptekarskich;

4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.

 

Art. 46.

  1. Sąd aptekarski może orzekać kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech miesięcy do trzech lat;

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:10 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:15 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:17 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:18 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:22 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:22 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:24 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:25 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:29 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 11:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:08 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:30 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 06:44 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 grudzień 2022 16:30 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2024 05:10 Marcin Cholewiński