Naczelny Sąd Aptekarski

 

Skład
Naczelnego Sądu Aptekarskiego 
VIII kadencji

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

OIA

1.     

dr n. farm. Anna Włodarczyk - Przewodnicząca          

KRAKÓW

2.     

dr n. farm. Piotr Belniak  - Zastępca Przewodniczącej         

LUBLIN

3.     

mgr farm. Alina Barańska          

KATOWICE

4.     

mgr farm. Andrzej Cylke

ŁÓDŹ

5.     

mgr farm. Piotr Dudek

ŁÓDŹ

6.     

mgr farm. Klaudiusz Gajewski

WARSZAWA

7.     

mgr farm. Ryszard Jasiński

KATOWICE

8.     

mgr farm. Ryszard Kamiński      

BYDGOSZCZ

9.     

mgr farm. Magdalena Kudrzycka

KRAKÓW

10.   

mgr farm. Karolina Kuś

KRAKÓW

11.   

dr n. farm. Bożena Kwaśniak     

KATOWICE

12.   

 mgr farm. Magdalena Majewska       

WARSZAWA

13.   

 mgr farm. Elżbieta Makuch

RZESZÓW

14.   

 mgr farm. Arkadiusz Mandryk

RZESZÓW

15.   

 dr n. farm. Stefan Piechocki

POZNAŃ

16.   

 mgr farm. Anna Pławska 

WARSZAWA

17.   

 mgr farm. Wojciech Stępień 

KRAKÓW

18.   

 mgr farm. Joanna Urbańska

Szczecin

 

 

_______________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Art. 43

Naczelny Sąd Aptekarski:

1) uchwala regulamin sądów aptekarskich;

2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy ;

3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych sądów aptekarskich;

4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.

 

Art. 46.

  1. Sąd aptekarski może orzekać kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech miesięcy do trzech lat;

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:10 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:15 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:17 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:18 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:22 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:22 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:24 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:25 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:29 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 11:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:08 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:30 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 06:44 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 grudzień 2022 16:30 Marcin Cholewiński