NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA
VII KADENCJA

 

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA
VII KADENCJA

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Okręgowa Izba Aptekarska

1.

mgr Krzysztof Kondracki

Warszawa

 

2.

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej

mgr Krzysztof Majka

 

Katowice

3.

mgr Katarzyna Kędzierska

Opole

4.

mgr Piotr Żebrowski

Lublin

5.

mgr Michał Kasiak

Szczecin

6.

mgr Mikołaj Zerhau

Warszawa

7.

mgr Agnieszka Mikoszewska

Wrocław

 ________________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496).

 

Art. 42.

Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Naczelnej Izby Aptekarskiej;

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy;

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;

4) zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:55 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:57 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:02 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:02 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:03 Marcin Cholewiński