NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA
IX KADENCJA

 

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA
IX KADENCJA

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Okręgowa Izba Aptekarska

1.

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej

mgr Krzysztof Kondracki

Warszawa

2.

Zastępca - Wojciech Rykaczewski

Bydgoszcz

3.

Sekretarz - Anna Zawisza

Warszawa

4.

Tomasz Macherowski

Szczecin

5.

Grzegorz Stróżyk

Kalisz

6.

Kamil Wolf

Zielona Góra

7.

Piotr Żebrowski

Lublin

 ________________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

 

Art. 42.

Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Naczelnej Izby Aptekarskiej;

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy;

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;

4) zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:55 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:57 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:02 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:02 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:03 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 06:13 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2024 04:52 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2024 04:53 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2024 05:17 Marcin Cholewiński