Naczelna Rada Aptekarska - VIII Kadencja

 1. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes NRA (OIA Łódź)
 2. Tomasz Baj (OIA Lublin);
 3. Tomasz Barszcz (OIA Lublin),
 4. Magdalena Baścik (OIA Bielsko – Biała),
 5. Marcin Bochniarz (OIA Rzeszów),
 6. Piotr Brukiewicz (OIA Katowice),
 7. Wojciech Chmielak (OIA Szczecin),
 8. Piotr Chwiałkowski (OIA Bydgoszcz),
 9. Jacek Ciaciura (OIA Wrocław),
 10. Jakub Dorociak (OIA Warszawa),
 11. Kamil Furtak (OIA Wrocław),
 12. Robert Gocał (OIA Kielce),
 13. Alina Górecka (OIA Poznań),
 14. Roman Grzechnik (OIA Olsztyn),
 15. Barbara Jękot (OIA Kraków),
 16. Piotr Kaczmarczyk (OIA Katowice),
 17. Katarzyna Kandziora – Kuna (OIA Katowice),
 18. Mikołaj Konstanty (OIA Katowice),
 19. Justyna Korzelska (OIA Koszalin),
 20. Izabela Kromkowska (OIA Łodź),
 21. Katarzyna Kulińska (OIA Bydgoszcz),
 22. Janina Mańko (OIA Gdańsk),
 23. Jarosław Mateuszuk (OIA Białystok),
 24. Piotr Migas (OIA Gdańsk),
 25. Przemysław Orlikowski (OIA Częstochowa),
 26. Dorota Pastok – Chomicka (OIA Koszalin),
 27. Joanna Piątkowska – Kowalik (OIA Kraków),
 28. Małgorzata Pietrzak (OIA Bydgoszcz),
 29. Michał Pietrzykowski (OIA Gdańsk),
 30. Mariusz Politowicz (OIA Kalisz),
 31. Andrzej Prygiel (OIA Opole),
 32. Marcin Repelewicz (OIA Wrocław),
 33. Elżbieta Rząsa – Duran (OIA Kraków),
 34. Lucyna Samborska (OIA Rzeszów),
 35. Tomasz Sawicki (OIA Białystok),
 36. Krzysztof Słomiak (OIA Łódź),
 37. Magdalena Stankiewicz (OIA Olsztyn),
 38. Ewa Steckiewicz – Bartnicka (OIA Warszawa),
 39. Paweł Stelmach (OIA Łódź),
 40. Wojciech Szkopański (OIA Warszawa),
 41. Marek Tomków (OIA Opole),
 42. Jarosław Tuzikiewicz (OIA Kalisz),
 43. Daria Wielogórska – Rutka (OIA Zielona Góra),
 44. Marcin Wiśniewski (OIA Warszawa),
 45. Marian Witkowski (OIA Warszawa),
 46. Anna Żuk (OIA Szczecin)

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego
–  Anna Włodarczyk

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
–  Dominik Lakota

Przewodnicząca(y) Naczelnej Komisji Rewizyjnej
-  Krzysztof Kondracki

________________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Art. 38.

 1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.
 2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.

 

 

Art. 39.

 1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza ;

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;

11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;

13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;

14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

 

 1. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 

 1. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 

 1. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:11 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:51 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:51 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:52 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:53 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:55 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 05:57 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 listopad 2022 00:23 Marcin Cholewiński