Naczelna Rada Aptekarska - IX Kadencja

 1. Marek Tomków - Prezes NRA
 2. Agnieszka Anczykowska – OIA Kalisz
 3. Tomasz Baj – OIA Lublin
 4. Tomasz Barszcz – OIA Lublin
 5. Wojciech Jan Bartkowiak – OIA Poznań
 6. Grzegorz Biel – OIA Bielsko - Biała
 7. Marcin Bochniarz – OIA Rzeszów
 8. Wojciech Boguszewski – OIA Łódź
 9. Wojciech Chmielak – OIA Szczecin
 10. Kamil Furtak – OIA Wrocław
 11. Alina Górecka – OIA Poznań
 12. Roman Grzechnik – OIA Olsztyn
 13. Andrzej Herbuś – OIA Wrocław
 14. Małgorzata Jakóbisiak – OIA Warszawa
 15. Michał Andrzej Kachnic – OIA Opole
 16. Michał Kasiak – OIA Szczecin
 17. Justyna Kaźmierczak – OIA Katowice
 18. Łukasz Konka– OIA Łódź
 19. Mikołaj Konstanty – OIA Katowice
 20. Justyna Korzelska – OIA Koszalin
 21. Natalia Kowalewska – OIA Łódź
 22. Michał Marcinkowski – OIA Gdańsk
 23. Jarosław Adam Mateuszuk – OIA Białystok
 24. Ireneusz Nesterowicz – OIA Gdańsk
 25. Marcin Piątek – OIA Bydgoszcz
 26. Michał Pietrzykowski – OIA Gdańsk
 27. Eryk Polański – OIA Wrocław
 28. Mariusz Politowicz – OIA Kalisz
 29. Katarzyna Puna – Brundo – OIA Koszalin
 30. Marcin Repelewicz – OIA Wrocław
 31. Lucyna Samborska – OIA Rzeszów
 32. Tomasz Sawicki – OIA Białystok
 33. Anna Stachlińska – OIA Opole
 34. Magdalena Stankiewicz – OIA Olsztyn
 35. Ewa Steckiewicz – Bartnicka – OIA Warszawa
 36. Magdalena Stolarczyk – OIA Warszawa
 37. Mateusz Szamałek – OIA Poznań
 38. Artur Śliwiński – OIA Kalisz
 39. Łukasz Weresiński – OIA Warszawa
 40. Radosław Wesołek – OIA Kielce
 41. Daria Wielogórska – Rutka – OIA Zielona Góra
 42. Marian Witkowski – OIA Warszawa
 43. Anna Włodarczyk – OIA Kraków
 44. Karolina Wotlińska – Pełka – OIA Częstochowa
 45. Natalia Wrzosek – OIA Gdańsk
 46. Łukasz Ziółkowski – OIA Bydgoszcz
 47. Jerzy Żabiński – OIA Warszawa

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego
–  Małgorzata Pietrzak

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
–  Dominik Lakota

Przewodnicząca(y) Naczelnej Komisji Rewizyjnej
-  Krzysztof Kondracki

________________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Art. 38.

 1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.
 2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.

 

 

Art. 39.

 1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza ;

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;

11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;

13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;

14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

 

 1. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 

 1. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 

 1. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:11 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:51 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:51 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:52 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:53 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:55 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 05:57 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 listopad 2022 00:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 07:47 Marcin Cholewiński