Zadania zewnętrzne NRA

 

Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek farmaceuty, wydaje:

1) zaświadczenie potwierdzające, że farmaceuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;

2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;

3) inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Aptekarska rozpatruje wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli osoba ta:
1) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

2) spełnia wymagania określone w art. 4 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 (ustawy);

3) złoży oświadczenie, że posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

________________

Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:45 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:16 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 08:47 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:51 Marcin Cholewiński