Zadania zewnętrzne NRA

 Naczelna Rada Aptekarska na wniosek osoby, o której mowa w art. 5 ust. 1, wydaje:

  1.  zaświadczenie potwierdzające, że farmaceuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom ukończenia studiów odpowiada dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty wynikających z przepisów prawa;
  2.  zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;
  3.  inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.


________________

Podstawa prawna: Ustawa o zawodzie Farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1873).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:45 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:16 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 08:47 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:51 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:43 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:48 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:50 Marcin Cholewiński