Podstawowe informacje

NACZELNA IZBA APTEKARSKA

z siedzibą w WARSZAWIE swoją działalność prowadzi w oparciu o ustawę o izbach aptekarskich.

________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1850).

Art. 1.

1. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu farmaceuty, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu.

2. Samorząd zawodu farmaceuty jest niezależny i podlega tylko ustawom.

3. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają osobowość prawną.

Art. 2.

1. Siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.

IX Kadencja
2024-2028
VIII Kadencja
2020-2024
VII Kadencja
2016-2020
VI Kadencja
2012-2016
V Kadencja
2008-2012
IV Kadencja
2004-2008
III Kadencja
1999-2004
II Kadencja
1995-1999
I Kadencja
1991-1995