Obszarem działania Naczelnej Izby Aptekarskiej jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Art. 2.


1. Siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.
2.Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.
3. (uchylony).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:16 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:18 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:21 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:39 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:54 Marcin Cholewiński