Obszarem działania Naczelnej Izby Aptekarskiej jest terytorim Rzeczypospolitej Polskiej.


________________
Podstawa prawna:


Art. 7

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).Art. 2.


1. Siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.
2.Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.
3. (uchylony).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:16 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:18 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 grudzień 2018 22:21 Marcin Cholewiński