Drukuj

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń są dostępne pod adresem www.rcl.gov.pl

Ustawa o izbach aptekarskich: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910410179

 

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022191845

 

Rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001044

 

Rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650612

 

Rozporządzenie w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030930865

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 09 grudzień 2018 23:48 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:33 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:42 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 04:46 Marcin Cholewiński