Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń są dostępne pod adresem www.rcl.gov.pl

Ustawa o izbach aptekarskich: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910410179

 

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022191845

 

Rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001044

 

Rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650612

 

Rozporządzenie w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030930865

Podkategorie